Hur man bokar försäljning till EU-länder? Som en moms eller 19

Fråga:

Hej! Hur man bokar försäljning till EU-länderna på ett företag med moms? Som en net och moms eller 19% momssats utan skatt?

Tack


Svar:

§ 4 befrielse från leveranser och andra tjänster av den under § 1 punkt 1 nr 1 faller försäljning är skatt undantagna: 1.a) export leveranser (avsnitt 6) och timpenningen finish på objekt av export (§ 7) 1.b) gemenskapsinterna leveranser (avsnitt 6a) 2. försäljning för den maritima och luftfart (artikel 8). 3. följande verksamheter: en) gränsöverskridande transport av gods transporter i internationella godstrafiken och andra tjänster, om är Leistungenaa) direkt på objekt export hänger eller hänvisa till importerade poster, som transporteras i förfarandet för extern transitering i tredje land eller bb) avser varor som importeras till territoriet i en medlemsstat i Europeiskagemenskapen och kostnaderna för tjänsterna i skattebasen för denna import ingår. Undantar inte transport är nr 4 brev av en utsedda artiklar i avsnitt 1 punkt 3 en frihamn i landet. Läs vidare här.