Hur många djurskötare är i en djurpark?

Hur många djurskötare är i en djurpark?

Numrera av djurskötare i en djurpark beror på hur många djur det är och hur mycket vård djuren behöver. Zoo personal kompletteras ofta med en frivillig personal.