Hur många människor handla i Nordstrom varje år?

Hur många människor handla på nordstrom's per dag