Hur många ounzes i en matsked?

Hur många ounzes i en matsked?

Jag antar att du pratar flytande mätningar här. Det finns åtta uns i en kopp, och sexton matskedar i en kopp, så det gör två matskedar per ounce. En matsked vore därför hälften en flytande ounce.