Hur många strängar har en luta?

Den luta strängar är ordnade i kurser, vanligtvis av två strängar varje, även om högsta lägrade kursen vanligtvis består av bara en enda sträng, kallas Kantarell. I mer sistnämnd barock lutes är 2 övre banor singel. Jagar numreras sekventiellt, räknat från den högsta lägrade, så att Kantarell är den första kursen, den nästa par strängar är den andra kursen, etc. Således har en 8-kurs renässansens luta vanligtvis 15 strängar och en 13-kurs barockluta kommer att ha 24.

Hur många strängar en luta har beror på vilken typ av luta; Det kan ha så få som åtta eller så många som trettio-fem, med andra möjliga variationer.

Länkarna nedan kan visa sig vara bra.