Hur många versaler har två eller flera rader med symmetri?

svaret är U O S H K Z X N A D = 2 0R mer rader av SYMMETRI