Hur mycket krediter måste jag har sparat, för att vara berättigad till betalning av metoden?

Fråga:

Måste du satt in ännu ett visst belopp i förhållande till metoden att kvalificera sig alls på hela lånet? Vad är utbetalningen beror på?


Svar:

Tumregeln är att du måste ha sparat 40% av Baussparsumme, till totalt 100% lån (= metod) för att kunna dra nytta av. Även minsta avtalsperioden och bedömning i förhållande är viktiga, när en talar av Zuteilungsreife av fonder.