Hur reagerar Jonass familj till sitt uppdrag i The Giver av Lois Lowry?

De är stolta över honom, men rädd.