Hur skriver man ett brev till avdelning försäkring förklara följande jag hjälper en ny medarbetare som avslöjade inget kriminellt förflutet men Institutionen för försäkring hittade en avgift när han?

Alla statliga avdelningar av försäkring har divisioner som hantera licensiering, förordningen, och om verkställighet av fortlöpande utbildning av ombud. Om dina medarbetare eller dig, fått ett skriftligt meddelande om avslag av ansökan, kommer att få adressen och annan identifierande information på det; Det kan också finnas en viss person tilldelats sin licensieringen ansökan. Du eller anställde, bör därför inriktas ett brev till den personen (eller till avdelningen för agent licensiering om det finns inget namn visas) begära följande information: (1) arten av den straffrättsliga överträdelsen. (2) Vad har institutionen om huruvida det fanns en övertygelse, en uppsägning av brottmål, eller någon annan form av upplösning (t.ex. en "ingen tävling" vädjan); (3) rättslig grund i försäkring kod för staten för ett förnekande av licensieringen för typ av brott inblandade.

När försäkring avdelningen svarar, är det viktigt att du presenterar dessa fakta för medarbetaren. Det kan vara att han eller hon glömde om händelsen (till exempel om det begicks när han eller hon var minderårig). I alla händelser måste du vara nöjd medarbetaren att raka med du innan du håller nacken ut genom uthyrning honom eller henne eller att ingripa ytterligare för deras räkning. I allmänhet brott av "moralisk skändlighet" kommer att hindra licensieringen, men andra, mindre lagöverträdelser får inte. Det kan också finnas en bestämmelse i din statens allmänna straffrättsliga att övertygelser kan tas bort efter en tid, men expungement är vanligen tillgänglig endast smärre överträdelser.