Hur var amerikanska samhället olika efter 2: a världskriget än innan det?

På grund av en blomstrande efterkrigs-ekonomin levde amerikaner mycket mer bekvämt än de gjorde under depressionen. Det fanns många nya uppfinningar att göra livet enklare och roligare. Även den amerikanska fram från World War 2 som det mäktigaste landet i världen, och amerikanerna tog stolthet i detta. De var intresserade av levande liv istället för att fly från det, och de hade mycket ljusare förväntningar för framtiden än under 1930-talet. Förortsområden började utvecklas, medan före kriget var mestadels urban eller rural i USA. Kärnfamiljen (far, mor, barn) ersatte den utvidgade familjen (far, mor, barn, kusiner, mostrar, farbröder och mor-och farföräldrar).