Hur var Jungfru Maria en jungfru när hon hade Jesus?

Maria var en jungfru när hon hade Jesus, som hon hade något samband med någon man, inte ens Joseph. Det var ett verk av den Helige Anden.