Hur vill du hitta metriska fötter med dikten "Påskliljor" av William Wordsworth och kan du Visa mig hur det är jambisk tetrametern?

En jambisk tetrametern har 8 stavelser per rad där varje andra stavelse är stressad. Till exempel: Jag skriver, jag drar, jag sjunger, jag dans eller di-dah di-dah di-dah di-dah den första stavelsen är vanligtvis obetonade. Du lägga mer tonvikt på den 2: a stavelsen, och den 4: e, etc. "jag skriver" skulle vara ett exempel på en metrisk fot, i detta fall en Jamb.
Så, titta på dikten själv: Jag wan-undrade lon -ely som ett moln som flyterhög oer vale och kullarna är det naturligtvis en jambisk tetrametern.