Jag är driven till 10,4 sjukförsäkring fondens, är mer sjuka, kommer att gå till arbetsförmedlingen, kan jag få ALG sedan fram till pension (1.10.16) jag?

Fråga:

Jag kommer drivas den 10 April av den tyska sjukförsäkringen. Som har vidarebefordrat till arbetsförmedlingen och har ett möte på 11.04.2016.werde förväntas ytterligare sjuk. Jag kommer att vara 65 år den 25 April, och min regel av ålderspension börjar på den 1.10.2016.Diese som jag även kommer att tillämpas i början av April. Nu min fråga! Dag 11.04 på arbetsförmedlingen, jag måste därför ta som en förolämpning eller är det bättre om jag kan arbeta. Jag har sedan dess hört talas om Nahtlosigkeitsregelung, är det sant, och jag får arbetslöshetsförmåner förrän rättsstatsprincipen ålderspension? Rehabilitering och deltagande begäran avvisades redan. Några svar, jag är tacksam. Jag är ny på forumet

MfG Blauklekser


Svar:

Så fort du sätter din pension, du faller under Nahtlosigkeitsregelung och arbetslöshetsersättning betalas ut förrän de pensionerade vännerna.

Så du bör vara lugn innan pensionen, eftersom även om han gjort tidigare än det behöver vara startas på schema med utbetalningen av pensionen.