Jag fick en partiell EM pension, eftersom den önskade full EM pensionen jag får snart ytterligare ett meddelande, jag har chansen?

Hmm... Faktiskt går det så att en invändning, om man inte håller med partiell sjukpensionen. Sedan kontrolleras av kontrollören är om du i själva verket full funktionshinder.

Eftersom vi inte är experter och inte ens vet vad det handlar om, måste du vänta till nästa meddelande att ha visshet.