Jag har en rätt bostad för liv men ta bort men nu, vilka ytterligare kostnader jag har fortfarande?

Desdemona:

Wohnberechtigte har, om inget annat bestäms genom avtal, att bära ersättningsgilla driftskostnaden. Det finns till exempel

Fastighetsskatt, skräp samling, gatan rengöring, städning, egendom och ansvarsförsäkring, sotare, kosta av värmesystemet, gemenskapens antennsystem, etc.

Har du får hyra fastighetsägarna, men hyresgästen skall bära dessa kostnader.

Eller du planerar att avstå från rätten till bostad och ta bort i fastighetsregistret? Då uppstår frågan om Ermittliung värde ersättning (avgångsvederlag).