Kan det elektriska systemet återställas på en Geo Metro?

Åter-ställa? Nej, men vad händer för att du vill "Re-set" det?
Det enda som kommer att tänka på när du säger "reset" skulle vara rensa datorn koderna. På min 94 du bort, sedan ersätta tail light säkringen. Men på de flesta bilar kan du ta bort på batterikabeln för en minut, men några kan ha batteri backup (för dator), jag tvivlar geo gör.