Kan du fortsätta att få studielån om du återta ditt sista året?

Hej du
Om du inte har uppnått din sammanlagda låneram ($23.000 för beroende grundutbildningsprogram) och om skolan anser att du är fortfarande göra tillfredsställande akademiska framsteg, då du bör kunna ta vår federala lån för din sista året. Om din GPA är tillräcklig och du inte har haft att återerövra något annat år, är dina chanser ganska bra. Prata med din kontor för bistånd.
Hälsningar - Cicily