Kan en borgenär som har till uppgift av en skuld fortsätta att samla in och sätta panträtt i fast egendom?

Ja, om borgenären stämmer gäldenären och delas ut en dom, dom kan utföras som en lien mot fast egendom ägs av gäldenären. En "laddning av" betyder inte att en skuld inte är giltig och omfattas inte av samling.