Kan ett värdepapperskonto för en viss bank konto om du vill vara bunden?

Fråga:

Kan ett värdepapperskonto för en viss bank Clearingkonto bindas? Jag skulle välja som faktiskt gärna skapa den...


Svar:

Det är att skilja mellan ett referens-konto och ett clearingkonto.

Clearingkonto för värdepapperstransaktioner bestäms av banken, där lagret är beläget. Ren nätmäklare (inga vanliga bankverksamheten) arbete med banker, som därefter clearingkontot måste vara. De flesta av clearingkontot med etiketten pengar intresse är intresse.

Referens kontot är kontroll-konto från vilken återvinningar äga rum eller på att clearingkontot uttag är möjligt. Detta kan vara någon bank.