Kan företag Bilförsäkringar kräva information om människor som lever med dig?

Auto försäkringsbolag försäkringsbolaget kan be dig en massa saker som du inte tycker är någon av deras verksamhet, men om de försäkra din bil, de har all rätt att fråga om alla invånare i ditt hushåll samt alla andra som kan få tillgång till ditt fordon. Underlåtit att lämna information är ett brott mot villkoren i din försäkring kontrakt och kan leda till uppsägning eller utebliven förnyelse av er politik.