Hur kan du hjälpa människor som lever med AIDS?

Hur kan du hjälpa människor som lever med AIDS?

Att hjälpa människor med AIDS i allmänna dagliga livet, det bästa sättet att hjälpa dem är att behandla dem som du skulle någon annan, inte stigmatisera dem och inte filtrering allt om dem genom vetskapen om att de har HIV / AIDS. Prova att ge dem en känsla av normailty och se till att de inte blir socialt isolerade / uteslutna. Förstå också att du bara kan smittas genom direktkontakt med blod och sperma, så ge dem samma känslomässiga och fysiska kontakt som du skulle någon annan. När det gäller att hjälpa enskilda individer, är det bästa du kan göra fråga dem vad du kan göra för dem. Om ditt mål är att ge bredare stöd, som görs bäst genom att ge ditt stöd till en av de många lokala, nationella och internationella organisationer som försöker hjälpa människor som lever med HIV och AIDS.