Kan jag få en bil som min dotter köpte användas för business kommer avhopp?

Vill du ha ett ja eller ett nej höra? Båda alternativen kan ges; men på kortheten din fråga, vet ingen vad är ägandet när det gäller verksamheten (restaurang?). Du kan också beställt ja din dotter för att köpa en bil för ditt företag.