Kan jag få intyget om förlust från förra året i deklarationen 2012?

Fråga:

Eller får du en kredit om nödvändigt från IRS, om man har använt inte allt fram till 2013 också förmåner från förlusten?


Svar:

Nein-, kan du senare använda förlusterna. Du måste 2012 ger Cape förluster i systemet och lägga till ett certifikat av förlust. IRS vet om det sedan.