Kan jag ge mitt arv eller hela arvet för försäljning erbjudande?

Fråga:

Kan jag ge mitt arv eller hela arvet för försäljning erbjudande? Gemenskapen av arvingar bestående av från fyra parter, gemenskapen av arvingar, ungefär två månader sedan så de tre andra partierna skrev till, med vänligen betala min Erbteils25% är här till totalt ca. 30.000 m² bestående av konstruktion blandning land, skogsmark, jordbruksmark och green space. Jag ytterligare nämnde i brevet när jag årets första efter en en månad inget svar eller fått någon betalning, jag kommer att avstå från min arvedel till någon person eller företag. I dag har jag inget svar eller få pengar! Jag skulle vilja skriva gemenskapen av arvingar nu (genom rekommenderat brev med mottagningsbevis) igen och be att casha ut mitt arv, med en två Monatigen tidsfristen. Min fråga till dig "kan jag köra detta efter årets första säljer eller ger min arvedel?" eller kan jag erbjuda även landet som helhet till salu?

Jag tackar nu för den förhoppningsvis bra svar och råd. Tack!


Svar:

Det är i princip möjligt att sälja sin andel. Försäljningen omfattar inte bara del av fastigheten, men också andra till på gården. Om tomten, det finns dock möjligheten att en arvinge vid tingsrätten tillämpas tvångsförsäljning avskaffandet av gemenskapen. Jag tycker detta är bättre lösning.