Kan producera elektrisk ström genom kroppen elektrolys av Intersticial vätska?

Ja, det kan. Mänskliga vätskor omfatta natrium, kalium och andra elektrolyter som per definition inkluderar gratis joner. Strömmen flyter genom dessa elektrolyter och kommer att starta processen med att bryta ner de aqueous electrolytesna till deras brottsrekvisit.