Magnetfält kan producera elektrisk ström?

Magnetfält kan producera elektrisk ström?

Rörelse av en spole i ett magnetfält kommer att framkalla en ström i spolen om det kan slutföra en krets.