Köp av värdepapper: utöver den normala transaktionen kostar nu även den nya skatten?

Fråga:

Radio hörde jag att regeringen har antagit en ny skatt, alltså en viss Promillzahl för förvärv av värdepapper beräknas. Dvs för investerare att transaktioner i värdepapper blir dyrare eller?


Svar:

Då du har ifrågasatt du.

Angela Merkel sade före ca 1,5 timmar i förbundsdagen att en finansiell transaktionsskatt på europeisk nivå i Europaparlamentet kommer att diskuteras.

Så det inte är ens ett lagförslag finns, än mindre göra något antagit.