Kreditkort användning utomlands: Hur är kostnaderna?

Fråga:

Om jag använder mitt kreditkort i utlandet men en viss procent av beloppet som en avgift beror. Hur det ser ut men på växelkurserna? Dessa är redan beaktats i procent hösten denna extra vikt?


Svar:

Växelkurser gör redan schablonbelopp som ingår i den utländska avgiften för kreditkort.