Kritiken av Irlands bank stress test har rätt, varför var proven positiva?

Fråga:

Skär den första positiva och sedan Mt. senare från Bank till rädda 4 vad gick eftersom lika fel för irländskt?


Svar:

Tyvärr var detta stresstest i efterhand inte verkligen meningsfullt. Men jag tror viktiga dessa tester generellt ganska – de ska vara så även i fortsättningen att utföras. Problemet är i grunden att alla interna variabler en bank måste överväga att i framtiden skapa realisitsche prognoser. Dessutom erbjuder så också en motivation att manipulera stresstest för banker även i ett dåligt fall.