Måste betala I till ex fru av makars underhåll, trots att jag har ingen rättslig vårdnad?

Fråga:

Hej, måste jag betala för äktenskapet underhåll, trots att ingen vårdnad? Barn Ja, och att jag gillar att göra, men får ex fru också?


Svar:

Vårdnaden om ex-fru? Detta har ingenting att göra med underhållsbidrag, men...

De makar stödet är avsett att kompensera för nackdelar genom skilsmässan. Så är det ett yrke att fortsätta om lokalisering av ex-fru, deras sysselsättning och deras förmåga. Detta är antingen notarieregistrerade regleras i avtal innan skilsmässa avtalet eller men beslutade i äktenskapsskillnad av domstolen.