Måste jag betala tillbaka utbildning - kostar för kurser till min utbildning, när jag avslutar?

Fråga:

Jag har fått ett erbjudande om en utbildning förlägger. Därför skickade jag få på kurser som min arbetsgivare betalar. Om jag lämnar företaget, måste jag betala dessa kostnader. Är som vanligt? Jag förstår det på något sätt, men det skulle drabba mig för hårt.


Svar:

EIST är knuten till ett visst företag. Så om du inom 1-2 år, då du måste betala tillbaka en del av.

Också är förståeligt. AG betalar kurser udn då som är kanske, med vetskap om att tävla.

Mer än två år efter utgången av kurserna skulle jag ta men ncith som en kontroll.