Måste på det senaste frivilligt utlämnandet av skatteflykt när i får fortfarande straffrihet?

Fråga:

När de frivilligt utlämnandet av skatteflykt senast orsakar deras straffrihet?


Svar:

Fram till punkten där skatt office undersökningen att ta.

Den teoretiska omständigheten måste vara redan känd till skattemyndigheten.

Exempel:

Det går en över den schweiziska gränsen och kontanter kommer att drabbas med 50 000. Detta är CCRA smutsiga pengar (skattemyndigheten kontor är i så långt tiden) känd.

När hemma, skriver han en frivilligt utlämnande är fortfarande bestraffning befriande.

Meddelande av tullen i hans Finanazmt tas emot och vara solida redaktörer ieht i filen och är, inget projekt från Schweiz förklarar vad han skriver en fil markeras, då det är för sent.

Så är CD på finansdepartementet problemet nciht. Det är budskapet från där, som mottas av den behöriga skattemyndigheten, i väskan.