Min slot placeras i en restaurang, det var uppdelade och min maskin skadad och rånad, Vem ansvarar här?

Det är avtalsarrangemang med restaurangägaren.

Normalt sätt är det, som är det tillgängliga utrymmet. Vad det är har att göra ingenting med honom. Du måste försäkra din utrustning själv.