När kommer den elektroniska hälsan kort infördes faktiskt?

Fråga:

Det finns ett fastställt datum för införandet av sjukförsäkringskortet?


Svar:

Såvitt jag vet, kommer detta kort i början av 2009 att införas. Ett mycket exakt datum är tillgängligt, anser jag fortfarande inte bestämt.