Ogifta partner. Underhållsbidrag endast upp till 3: e födelsedag?

Fråga:

Hej, har jag en vän som har ett barn (nästan 3 år), men är inte gift med fadern. Föräldrarna bor separat och allt är faktiskt reglerat. Fadern betalar månatligt underhåll för barnet. Han har nu, men nyligen kom och sa att han inte längre måste betala från 3: e födelsedag eftersom båda gifte sig aldrig. Är det sant? Den tidigare nämnda flickvännen fungerar, men om underhåll som skulle vara redan en bitter ekonomisk förlust.


Svar:

UM, eftersom barnets far är felinformerad. Eftersom din flickvän kan referera som tabellen Düsseldorf, eftersom allt är faktiskt reglerat. At Most, kanske att underhållet av fadern är nedsatt, om han förtjänar en) mycket lite eller b) muttern minst två gånger av fadern till barnet förtjänar. Men som skulle innebära att beloppet endast en minskning och inte hela underhåll eller barn skyddande tjänster skulle gå i förväg (om barnets far inte kan betala), som upprepade som med honom.