Produkter av en fullständig förbränning?

En komplett förbränningsprodukterna är vatten och koldioxid.
C(x)H(x)+O(2→H2O(g)+CO2(g)