Rättshjälp abstottern-skatt som en extra börda att se?

Fråga:

Om ett lagligt stöd varje månad betala tillbaka, är att rymma skatten?


Svar:

Inte alls i tvivel. Om inte, skulle det vara en av 33 § Inkomstskattelagen kallas fall av exceptionella belastning och totalen genererade belopp skulle begränsa skälighet (§ 33 II, III i EStG) är belägna.

Vänligen ha förståelse, att jag kan inte vara så konkret. Detta är enbart eftersom ingen information som gör det, vad som omfattas av hade den guidade processen. Där, måste du skriva redan en hel lärobok för att lista alla fall.