Sammanslagning av VW och Porsche planerade under 2010. Vad det betyder för aktieägarna?

Fråga:

har en fråga om fallet med VW / Porsche: två väntande en sammanslagning. Vad det betyder för aktieägarna? Det finns endast en andel? Sedan faller från två av marknaden? Det skulle vara som sedan affären med Daimler och Chrysler, som år sedan var en del.


Svar:

VW-Porsche är inte en fusion utan ett övertagande.

Det skulle vara möjligt att köpa VW aktier gratis aktieägare, eller att de skall bytas ut mot lager VW.