Sjukpenning eller lön?

Fråga:

Hej, är jag sjuk lämna sedan mitten av-2015 (fritid olycka) och kan inte längre utöva mitt yrke, men fortfarande ett giltigt Arbeitsvertrag.Ich låt friska nu skriva mig (på grundval av meddelandet om försäkringskassa), eftersom jag nu på grund av min olycka i arbetet av mitten av 2014 igen skriftliga sjuka bin (ME Entfernung mit 2 tagen KH Aufenthalt). När Sjukfrånvaron för olycksfallet i arbetet slutar, sjukskrivna på grund av min olycka av 2015.Nun frågan är igen. Har jag rätt till lön för tiden de nya sjukskrivna på grund av arbetsrelaterade olyckor (olycksfall i arbetet att följa)? Sjukförsäkringen säger ja, D läkare säga nej, en arbetsgivare inte har betalat.

Tack någonsin svara för detta.


Svar:

Du skall ha arbetat minst sex månader mellan två sjukledighet, igen rätt till sjuklön.

Oavsett om det är två olika, eller en och samma sjukdom.