Skillnad, om anläggningar i affärs- eller personliga tillgångar?

Fråga:

Vilken skillnad gör det om du håller investeringar som obligationer och aktier i den operativa eller i privata förmögenhet - om det är möjligt att aktivera båda?

Skulle s kan även vara fördelaktigt att hålla allt på tillgångarna?


Svar:

Beskattning är annorlunda än i privata förmögenhet i företagets tillgångar. I synnerhet kommer ingen källskatt att debiteras. Vinsterna från kapitalvinster är beskattade partnerskap endast till 60% nästan skattefri (95%). Räntor och utdelningar handel skatt. Reklam kostar av en investering i operativt kapital kan som driftskostnader begäras.

Men också komma ihåg att ju mer relevanta insamling av vinster skattemässiga aspekterna består av företagets tillgångar, dvs när det gäller privat användning av intäkter från sina tillgångar. Överföring av värdepapper i ett företags tillgångar är värt därför vanligt endast för större investeringsbelopp.