Skulle det vara kollision eller omfattande som täcker en bilolycka rådjur?

Fel. Kollision med djur anses en omfattande förlust. Kollision med djur anses vara ett undantag från definitionen av kollision.
Kollision