Social trygghet Office av GdB, korrigering av min begäran

Fråga:

Om Försäkringskassan en GdB kändes igen av någon på 50%, är undantagna från militärtjänst. Detsamma gäller omvänt, det vill säga om någon var undantagna från militärtjänst, får han från VA. en GdB igen av 50%? Om någon vet så fall behaga placera och fil nummer. Tack så mycket. Hälsning karlomama


Svar:

Jag luta sig ut genom fönstret och ge er ett exempel:

Någon har astma och olika allergier. Han är inte van att den grundläggande militärtjänsten.

Då har han fortfarande LAAAAAAAAAANGE ingen GdB :)

Så svepande, förmodligen inget svar kan ge dig. Varför är personen har släppts eftersom?

LG