Arbetsgivaren avslår min begäran om deltidspension, har jag en chans att få det, rådet?

Fråga:

Min arbetsgivare avslog min begäran om deltidspension, ville jag sånt. Du har en styrelse bestående av mig vad jag kan göra för att få deltidspension ändå? Vill arbeta för 5 år i block och sedan 5 år fria och gå i pension vid 60 års ålder. Jag som. Ser fram emot goda råd.


Svar:

Vad du vill göra, tyvärr inte del av verkligheten. En Nytorgsgatan är en eftergift av AG, det finns inga krav. En Variant 5 + 5 är emellertid också aldrig träffat mig. Så mycket som du ville gå med 60 gå i pension, så lovvärt, men då måste man göra något av detta, särskilt när de lagstadgade reglerna inte längre ge mig detta år.