Sydafrika har en skyldighet att ta emot och personer från resten av Afrika?

Enligt många, den har en moralisk skyldighet att göra det, eftersom under Apartheid eran; många sydafrikaner sökte och fick skydd från kringliggande länder.