medicinsk termen feber

Vad är den medicinska termen menande febern?

Den medicinska termen för feber är feber. Det prefix pyr-, pyreto-, pyro-medelvärde eld eller värme (som i pyroman) och kommer från grekiskan.En person som har feber sägs vara "feber", vilket betyder att de har feber. Villkoret om att ha feber k . . .

Vad är den medicinska termen betydelse luftstrupen?

Den medicinska termen för luftstrupen är luftstrupen.Det kallas "Spår"luftstrupenLuftstrupenLuftstrupen.luftstrupenI "luftstrupen" är den talspråkliga beteckningen för luftstrupen, en slang som ansluter halsen till lungorna. . . .

Vad är den medicinska termen menande förkortning av en muskel?

Koncentrisk sammandragning är den medicinska termen för normal, funktionella förkortning av en muskel. En kontrakturer är en abnorm förkortning av muskeln. Detta inträffar vanligen under läkningen efter en olycka. Till exempel om ligament slits under . . .

Vad är den medicinska termen menande halsbränna?

Halsbränna eller sura matsmältningsbesvär kan användas för att beskriva halsbränna. Termen dyspepsi har använts samt medicinska termen för halsbränna även om det finns en liten skillnad dem emellan. . . .