underrubrik i en rapport

Vad är en underrubrik i en rapport plan?

En underrubrik i en rapport plan hjälper organisera rapporten bättre. Bör man headers och sedan sub huvuden att begränsa den ytterligare och låta läsaren att vet var rapporten kommer. . . .

Rapportering krav för större överföringar inom landet?

Kära experter, jag undrar om banken automatiskt har meddelat en Ueberwesiung uppgår till 250 000 förra veckan har gjort min far på mitt konto (gel-Ek), Fiannzamt eller annan myndighet. Är en krävs inhemska bankkonton?Tack så mycket! . . .

Rapportera övertid av bemanningsföretag?

Min kusin är arbetslösa under en kort tid. För att få dina arbetslöshetsförmåner, gav hon sina Arbeitsbescheidigung på arbetsförmedlingen. På detta intyg från arbetsgivaren, ännu nciht noterades övertiden för aktuell månad. Måste hon rapportera däref . . .