Trafik rättsligt skydd mot ett påstående om utnyttjandet av egen försäkring?

Fråga:

Med bara meddelade fakta har jag en fråga. Drabbade försäkringstagare har en trafik rättsskydd. Detta är redan i 20 år, hade också funnits 2004, när ersättningskrav varit påstods av eget ansvar försäkring och han hade gjort den sista delen i 2005. Då hade han besökt någon advokat. Kan han få nu, eftersom försäkringen med Dunning kommer mot honom, avhjälpa en advokat på grund av denna regressrätt för beteckningen?


Svar:

Eftersom det är mycket trafik, skulle det behöva täcka rättsskyddsförsäkring, eftersom du skulle behöva betala också förhandlingarna då om det verkligen var vårdslöshet.

Det rättsliga skyddet skulle ha men vägra att om det skulle ha varit grov oaktsamhet/infästning för fylleri.