Unlimeted index, faktor & index certifikat

Fråga:

Moin Moin tillsammans. Vad är den skillnaden certifikat och faktor mellan obegränsad index certifikat och "normala" index?


Svar:

Två första är certifikat med eller utan tidsbegränsning. Jag vet inte "faktor type" under mandatperioden.