Vad alla gudar av brand gudom?

Vad alla gudar av brand gudom?

Gudar i brand
Ho-Masubi (Kagu-Tsuchi) - japanska
Agni - Hindu
Loke - nordisk
Hefaistos - grekiska
Prometheus - grekiska
Lugh - irländsk Celtic (solguden)
Vulcan - Roman

Gudinnor av eld
Pelé - Hawaiian
Hestia - Geek
Vesta - Roman
Brigid - Celtic
Chantico - Aztec