Vad är 32.2 ft / s2 konverteras till ft / s?

Vad är 32.2 ft / s2 konverteras till ft / s?

Detta är det vanliga uttrycket för ACCELERATION beroende på tyngdkraften.
Acceleration är förändringen i hastighet per sekund.
Om det finns ingen friktion eller lufta motstånd då en kropp faller från resten kommer att nå en hastighet av 32.2 fps efter 1 sekund, efter 2 sek det kommer att resa på 64,4. FPS, på 96.6 fps efter 3 SEK.. .och så vidare.

Mekaniker är ett uttryck för rörelse som innebär konstant acceleration:-
v = u + ft, där v = hastighet efter en tid, u = initial hastighet, f = acceleration och t = tid.

I frågan, efter 3 sekunder denna formel skulle producera:-
v = 0 + 32,2 x 3 = 96.6 fps.